Trường THCS Vũ Phúc tham gia cuộc thi " Khoa học kỹ thuật năm học 2018 - 2019 cấp Thành phố" với sự hướng dẫn của cô Bùi Thị Hồng cùng sự sáng tạo, nêu ý tưởng của các em Tống ...